A Nihon Kendo Kata története, jelentése és leírása


Ebben a bejegyzésben a Nihon Kendo Kata történetéről, jelentéséről, hasznáról olvashattok, valamint megtaláljátok a ZNKR kata útmutatója alapján a  mozgások részletes leírását.  (Az időközben bekövetkezett esetleges változások után az aktuális vizsgaszemináriumon kell érdeklődni.)

Chiba és Nakata sensei bemutatja a Nihon Kendo no Katát

Noma Hisashi: KATA NI TSUITE – A katáról

 A védőpáncél kifejlesztése előtt a kata-gyakorlás volt az egyetlen módja a kardvívás elsajátításának. A kata-gyakorlás során javult a testtartás, élesedett a látás, a rossz szokások elmaradtak, nőtt a sebesség, a vágások és a szúrások biztosak és erőteljesek lettek, a vívók megtanulták a maai-t, a shio’ai-t, a tachisuji-t, csiszolódott a lélek, tökéletesedett a technika stb. Valójában ez szolgálta mind elméletben és gyakorlatban a kardvívás gyakorlását.

Eredetileg minden hagyomány tartalmazott olyan alapmozgásokra épülő katá-kat, melyek magukban hordozták az adott stílus lényegét. A páncél megjelenésével, ezáltal az shinai-uchi gyakorlás rohamos elterjedése által azonban a kata-gyakorlás feledésbe merült a shugyosha-k körében. Az, ami a mai korra megmaradt, a csontváza csupán annak, ami valaha létezett. A kata tartalmazta az adott tradíció eszenciáját, ezért a különböző hagyományok tanulmányozása számottevő értékeket rejt magában.

A Bakumatsu korszakig, vagyis a 19. század harmadik negyedéig a shinai-gyakorlás nem vette át teljesen a kata-gyakorlás helyét, amely sokaknak továbbra is az egyetlen gyakorlási forma maradt, s mi által nem egy kardvívó ért el a legmagasabb szintre. Amikor a shinai-uchi gyakorlásra sor került, az csak azután történt, hogy erőteljes kata-gyakorlással elsajátították a waza-t. Mindig a kata volt az első lépés a Kendo shugyo-ban.

Azóta sok és sokféle kutatás folyt a Kendo minden aspektusára kiterjedően (alapmozgás, tanítási módszerek stb.), emiatt már nem szükséges a tanulást a katá-val kezdeni. Ugyanakkor, ha valakiben komoly ambíciók vannak a kard útját illetően, akkor mindenképpen szüksége lesz a katá-k elmélyült tanulmányozására.

Egy minden tradíciót átfogó tanulmány megírása igen hosszadalmas lenne, ezért hadd ajánljam elsősorban a Nihon Kendo no Kata tanulmányozását.

A Nihon Kendo no Kata összeállítása 1912-ben történt meg a Dai Nippon Butokukai-ban a legmagasabb fokozatú Kendo tanárok kollégiuma (Tokio Koto Shihan Gakko[1]) és a Butokukai tagjaiból álló bizottság hosszadalmas tanácskozását és válogatását követően.

Az ország minden részéből érkeztek ide mesterek, közülük a legfontosabbak.

 • Naito Takaharu hanshi,        Hokushin-itto-ryu
 • Monna Tadashi hanshi,        Hokushin-itto-ryu
 • Neigishi Shingoro hanshi,    Shinto Munen-ryu
 • Tsuji Shinpei hanshi,             Jiki Shinkage-itto-ryu
 • Takano Sasaburo hanshi,     Ono-ha-itto-ryu

A katá-kat olyan szemlélettel alkották meg, hogy megfeleljenek a shiai, vagyis a Kendo mérkőzés szükségleteinek. A Kata gyakorlásakor szembe kerülünk az ellenféllel úgy, mintha valódi kardot használnánk. Éberségünk egy pillanatra sem lankadhat és hajszálpontosan a kata szabályainak megfelelően kell gyakorolnunk. Nem szabad úgy tekinteni rá, mintha csak egy rideg mozgássorozat volna, teljes odaadással, maximális lelkierővel kell végezni. Továbbá a katá-t nem szabadna csak önmagáért gyakorolni, hanem olyan szemlélettel kell megközelíteni, hogy miként tudjuk alkalmazni az általa tanultakat keiko vagy shiai során.

[1] A mai Tsukuba Egyetem

Noma Hisashi: Kendo Tokuhon

fordította Vachter Á.

A Kendo Kata Esszenciája és alkalmazása

By INOUE Yoshihiko, Hanshi 8th dan
Kata Committee, All Japan Kendo Federation
Translated by Alex BENNETT, photos by IKEDA Emiko
Fordította: Kiss András

A nagy kardvívó, Yamaoka Tesshu egyszer ezt mondta: „ahhoz, hogy a kenjutsu mestere légy, el kell sajátítanod mind a ji-t (technikát), mind a ri-t (elméletet). Így a technikák begyakorlása(jiri-itchi) során, megtalálod az igazságot az elme és a test funkcióinak megvalósítása révén. Továbbá, ha minden elképzelhető határon túlmenően edzel, nem fogsz többé a ji-re és a ri-re gondolni. E megvilágosodott állapot eléréséhez finomítanod és mérsékelned kell magadat, és úgy kell törekedned a mesteri tudásra, hogy hónapokig, sőt évekig mérhetetlen szigornak teszed ki a testedet és a lelkedet, hogy végül az edzés természetes részeként elérkezz oda. Például ahogyan csak úgy tudod megállapítani a vízről, hogy meleg-e vagy hideg, ha megiszod, a tudatosság ezen isteni állapotát is csak úgy ismerheted meg, ha megtapasztalod (reidanjitchi). Ekkor megismered a Mut[o]-ryu, a kard nélküli kard iskolájának igazi jelentését.”

Így az igazságosság megvalósítását lehetővé tevő képesség művelésének folyamata négy részre oszlik: a ji tanulmányozása, a ri tanulmányozása, annak tanulmányozása, hogyan alkotja a ji és a ri egy érem két oldalát (jiri-itchi), majd az addig tartó tanulmányozás, míg a fogalom végül megszűnik ide vagy oda tartozni.

Hadd fejtsem ki ezt a gondolatot. A túlélésre való törekvés alapvető emberi ösztön. A bujutsuezért olyan technikákból áll, amelyeket az önvédelem és a túlélés biztosítása céljából fejlesztettek ki. A gyakori japán értelmezés szerint a budo szóban lévő bu írásjele két részből áll: a hoko (lándzsa) és a tomeru (megállítani), így a jelentése a harc abbahagyása. Ez viszont különbözik az eredeti kínai értelmezéstől, ahol azt jelenti, hogy „a lándzsa segítségével megállítani másokat”. Ez utóbbi az emberek arra irányuló állatias ösztönét fejezi ki, hogy az erős leigázza a gyengét. A japán történelem kaotikus időszakában, a Hadakozó Államok korában (a 15-16. században) sok hadúr és hadserege hirdette ügyének igazságos voltát, miközben elpusztítottak másokat, akik ugyanezt próbálták tenni. A háború alapvetően gyilkolást jelent, és ez a bu jelentése. Az élet elvételét szükségessé tevő ügy igazságosságától függetlenül szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a gyilkolás rút elfoglaltság. A bushik ezért a konfucianizmushoz, a taoizmushoz és a buddhizmushoz fordultak, hogy lecsillapítsák lelkiismeretüket. Végül a bushik arra irányuló elméleti törekvései, hogy megtanulják kezelni erkölcsi dilemmáikat, a „bun” vagy betű és a „bu”egyenrangúsításához vezetett. A bushik számára kötelező lett, hogy mind a szavak, mind a háborúzás terén képzettek legyenek. Ez nem azt jelentette, hogy a toll erősebb a kardnál, hanem hogy a toll és a kard együtt erős. A Tokugawa-időszak 300 éve alatt (1603-1867) Japán elszigetelte magát a világ többi részétől (sakoku), és ebben a környezetben csiszolódtak és fejlődtek a harci művészetek egyedülállóan japán formára, amely azt hangsúlyozza, hogy a bunés a bu ugyanannak az éremnek a két oldala, és így módot adnak a ma budo néven ismert személyiségfejlesztésre.

E fejlődés úttörői közül sokan kimagasló harcosok voltak, akik megtapasztalták a háború poklát és az azzal járó feszültséget, hogy vagy te ölsz, vagy téged ölnek meg. A Hadakozó Államok harcmezőin olyan technikákat alkalmaztak, amelyek egyetlen célja az ellenség elpusztítása volt. A kardvívás esetében a kenjutsu gyilkos technikáiból fejlődött ki a kendobékés útja, amelynek célja nem a gyilkolás, hanem a személyiség fejlesztése.

A buddhizmus budo-ra gyakorolt hatását nem lehet eleget hangsúlyozni. A buddhizmus egyik központi elképzelése szerint minden élőlény egyenlő. A rügyező virágtól kezdve a kutyán és a macskán keresztül minden ugyanazzal a Buddha-természettel rendelkezik, minden élőlényben ugyanaz az életerő van. Az embereknek azonban enniük kell ahhoz, hogy életben maradjanak. Annak ellenére, hogy a halak, állatok és növények nem azért vannak a földön, hogy emberek táplálékául szolgáljanak, a túlélésünk érdekében kénytelenek vagyunk kioltani más élőlények életét. Buddhista szempontból ez azt jelenti, hogy az emberek természetes módon vétségeket követnek el a túlélésük érdekében, és állandóan vezekelniük kell a bűneikért. Még az élelemtől független ügyekben is, a hatalommal rendelkezők – még akkor is, ha a hatalmukat jóra használják – elkerülhetetlenül valamilyen bűn elkövetése árán jutottak jelenlegi helyzetükbe. A problémát az jelenti, ahogyan ezt a bűnt kezelik. A két legfontosabb tényező, hogy bűnbánó-e az elkövető, és fél‑e a következményektől.

Hayashizaki Kansuke azt mondta egyszer az első katában elhangzó „” és „” kiáltás utáni alapvető fontosságú hozzáállásról: „Függetlenül attól, hogy az ellenséged mennyire gonosz, ne rántsd elő a kardodat, és neki ne hagyd, hogy előrántsa az övét. Ne vágj, és téged se vágjanak meg. Ne ölj, és téged se öljenek meg. Segíts neki, hogy jó emberré alakuljon át. Ha még ekkor sem tér észre, küldd át a másvilágra.” Az ippon-me „” és „” kiáltása nem a buddhizmus tanítása szerinti három méreg (sandoku: gyűlölet, vágy és tudatlanság) eredménye, hanem az igaz és igaz közötti küzdelem megnyilvánulása. Az eredmény azonban a találkozás vesztesének halála, és az ilyen gyilkolás a legsúlyosabb a buddhizmus szerinti főbűnök között, amiért komoly vezeklésre van szükség. Az elképzelés szerint a vezeklés az önsegítés útja, és ezen kívül a harc izgalmáról a buddhista út izgalmára helyezi át a figyelmet. Ez nem csak önmagunk, hanem mások megsegítésének útja is, és így jóval többet jelent az elkövetett bűnök levezeklésénél. A kenjutsuban a győztes életben marad, és a vesztest megölik. A győztesnek ezért vezekelnie kell azért a bűnért, hogy kioltotta más életét. Ez a vezeklés a kenjutsu és a kendo közötti átalakulás kezdete.

A Kendo Kata története:

A kendo kata egységes rendszerét először a tokioi rendőrség (Keisicho) kezdeményezte a különböző tradícionális kardvívó iskolák hagyományai alapján. Ez volt a Keisicho Gekken Kata.

Meiji 13, 1880. A tokioi rendőrség különböző kardvívó iskolák kiemelkedő tudású mestereit bízta meg a formagyakorlatok rendszerének egységesítésével és egy új rendszer létrehozásával, mivel ebben az időben döntöttek úgy, hogy az állomány minden tagjának kötelezővé teszik a harcművészet tanulását és a különböző helyekről érkezett mesterek mind megannyi féleképpen tanítottak. Ebből pedig probléma származott.  1886-ra tíz katát alkottak meg a tradícionális iskolák gyakorlataiból.

Meiji 28, 1895. A Dai Nihon Butokukai (“Nagy Japán Harci Erény Szövetség”) megalapítása

Meiji 32, 1899. Megépül a Butokuden Kyoto-ban.

Meiji 39, 1906. Dai Nihon Butokukai Kendo Kata

A ryu-hák jelentősebb mesterei:

 • Watanabe Noburu, Shinto Munen Ryu
 • Shibae Umpachiro, Shinto Munen Ryu
 • Mihashi Kanichiro, Musashi Ryu
 • Tokuno Kanshiro, Jiki-Shinkage Ryu
 • Sakabe Daisaku, Kyoshin Meichi Ryu
 • Neigishi Shingoro, Shinto Munen Ryu
 • Abe Morie, Jiki-Shinkage Ryu

Meiji 44, 1911. A kendo középiskolai tantárgy lesz. A Dai Nihon Butokukai elindítja a Botoku Gakko iskolát, ami hozzájárul a kendo elterjedéséhez, egyúttal szükségessé teszi egy olyan kata összeállítását, ami nem helyezi előtérbe egyik ryu-hát sem. Az Oktatási Minisztériumot, a Mombusho-t felkérik, hogy vegyen részt a formagyakorlatok megalkotásában. Ezzel egyidőben a Butokukai is felállít egy huszonhárom főből álló kutatócsoportot a témában.

Taisho 1, 1912. A Dai Nihon Teikoku Kendo Kata megalkotása. Ez hét otachi és három kodachi katából állt.

Dainihon Teikoku Kendo Kata, Uchidachi: Takano Sasaburo hanshi, Shitachi: Nakayama Hakudo hanshi

Taisho 16. 1917. További elemek kerülnek hozzáadásra a meglévő standardhoz többek között Naito Takaharu, Takano Sasaburo és Nakayama Hakudo által.

Showa 8, 1933. További kiegészítésekkel a Nihon Kendo Kata elnyeri végső formáját.

Nihon Kendo Kata, Uchidachi: Saimura Goro hanshi 10.dan Shitachi: Mochida Moriji hanshi 10.dan

Uchi-dachi és Shi-dachi

A Kendo Kata gyakorlásához két ember szükséges és mindkettőnek megvan a saját szerepe. Az Uchi-dachi rendszerint a magasabb fokozatú személy, aki “tanári” szerepben van. Ő kezdi a mozgásokat és irányítja távolságokat, egyúttal lehetővé teszi Shi-dachi számára, hogy tanuljon.

A Shidachi (vagy Shitachi) rendszerint a tanuló. Ez a szerep több mozdulatot és technikát tartalmaz. Shitachi követi Uchi-dachi mozgását.

A Kendo Kata jelentése:

Ebben a részben a Kendo Katák-ban megnyilvánuló buddhista eszmékről lesz szó. Különösen az első három kata vonatkozásában.

Kendo Kata 1 – Ippon me

Úgy tartják, ez a kata a gi-t, a becsületességet, tisztességet reprezentálja. Mindkét küzdő fél azzal a meggyőződéssel száll harcba, hogy saját indokai helyesek. Ezáltal mind az Uchi-dachi, mind a Shi-dachi hasonló kamae-t (hidari és migi jodan) alkalmaz és egyenlő félként néz szembe a másikkal. A küzdelem eredménye így a a vívók technikai tudásán dől el: a képzettebb vívó élni fog, míg a másik elpusztul. A Shi-dachi csupán magas szintű technika alkalmazásával arat győzelmet az Uchidachi felett. Ez a fokozat felel meg a Shu-nak a Shu-Ha-Ri(** lásd lentebb) tanításában: a Shi-dachi szigorúan a neki tanítottaknak megfelelően, annak megkérdőjelezése nélkül cselekszik, hogy túlélje a küzdelmet.

Ez a Kata “a technikai tudás és azon meggyőződés kifejezése, amely arra sarkalja az embert, hogy öljön vagy megölessen azért, amit helyesnek vél.” *

A buddhista hit szerint azonban minden élet szent és a legnagyobb bűn, amit valaki elkövethet, az az élet elvétele. Emiatt a Shi-dachinak egyfajta bűnbánatot kellene tanúsítania és ez vezet a második katához.

Kendo Kata 2 – Nihon me

Úgy tartják, ez a Kata fejezi ki a jin-t, vagyis a türelmet, könyörületet. A Kata elején mind az Uchi-dachi, mind a Shi-dachi ugyanazt a kamae-t veszi fel, miáltal eleinte az első Katában korábban előálló helyzetbe kerülnek. Ezúttal azonban a Shi-dachi az első Kata következtében érzett bűnbánat miatt úgy dönt, hogy könyörületességet tanúsít és kotét vág. Az Uchi-dachi most is legyőzetik, azonban az életét nem veszíti el. Ez a szint feleltethető meg a Ha-nak, a Shu-Ha-Ri tanításából, hiszen a Shidachi változtat a tanult technikáján saját szükségleteinek és eszméinek megfelelően. Vagyis, hogy ne ölje meg az Uchi-Dachi-t.

Erről a Katáról így ír Inoue hanshi: “A Nihonme bár bírja ugyanazt a meggyőződést, mint az Ipponme, de magasabb szintet fejez ki annál azáltal, hogy a cél nagyobb önuralommal, mindössze az elégséges technikai tudás alkalmazásával kerül megvalósításra anélkül, hogy felesleges pusztításba torkollna. Ez a butoku, vagyis a harci erény kezdete.”*

Kendo Kata 3 – Sanbon me

Ez a Kata a yu, vagyis a hősiesség kifejeződése. Az Uchi-dachi és a Shi-dachi ismételten azonos kamae-t alkalmaz és egyenlő félként néz szembe egymással. Azonban ez a Kata jóval tovább megy, mint a második, mivel a Shi-dachi itt anélkül győzi le az Uchi-dachit, hogy egyáltalán megvágná. Ez a szint feleltethető meg a Ri-nek, hiszen a Shi-dachi képes úgy alkalmazni a tudását, hogy túlságosan függene tőle – megszabadul a korábban kötött formáktól.

A sanbonme katában alkalmazott technika a tsuki, de mégsem veszít el senki az életét szúrás következtében. Sem az Uchi-dachi, sem pedig a Shi-dachi nem szenved sebesülést, sőt nem is kerül kapcsolatba a pengével, így ha kendo mérkőzésről lenne szó, a bírák nem tehetnének mást, döntetlent kellene megállapítaniuk.

Ugyanakkor persze Shi-dachi kezében marad az irányítás és rákényszeríti Uchi-dachit, hogy szó szerint a halál szemébe nézzen, amikor a kensen-jét pontosan a szeme előtt állítja meg. Egyetlen rossz mozdulat azonnali pusztuláshoz vezetne. Ez azonban több, mint egy puszta győzelem-vereség szituáció, valójában magában rejti a kendo legvégső igazságát. Ahogyan azt egy régi konfucianista mondás tartja: “semmi sem olyan szívfacsaró, mint egy madár utolsó dala és semmi sem oly igaz, mint egy ember utolsó szavai.” Amikor a harmadik katában Uchi-dachi szembe néz a halállal, ez a végső felismerés pillanata. Bár Shi-dachi megtehetné, hogy könnyedén megszabadul Uchi-dachi-tól, egyedülálló hősiességről tesz tanubizonyságot azáltal, hogy még csak meg sem érinti Uchi-dachit. Shi-dachi kensenje lehetőséget ad Uchi-dachinak arra, hogy ráláthasson az élet értelmére, hogy képessé váljon átérezni az élet értékét a végromlás szélén állva, ahol mindennemű elbizakodottság kiűzetik ingatag létezéséből, és Uchi-dachi minden létformák legalázatosabbikává és legőszintébbévé lényegül. Majd e rövid és ihletett pillanat elmúltával mindketten felveszik a chudant és visszatérnek kiindulási helyükre. E tapasztalat által elérték a megvilágosodást s ahogy visszafelé hátrálnak, mindketten szótlan esküt tesznek az élet tiszteletére, a teljes élet megélésére és arra, hogy segítsenek másoknak abban, hogy hasonlóan tegyenek. Az ilyesfajta hősiesség nagyrabecsülésnek örvend minden ember között és ez az, ami magában hordja az erőt, amely képessé teszi, hogy bátorítson másokat és kibékítse az ellentéteket. Ez pedig a kard útjának igazi célja.” *

Stephen D. Quinlan: Nihon Kendo no Kata Description and information

* Inoue Yoshihiko (hanshi, 8.dan): Kendo Kata – Essence and Application. Kendo World Productions, 2003.Translated by Alex Bennett

**Shu-Ha-Ri: A Zen Buddhizmusban létezik egy tanítás, amit úgy neveznek Shu-Ha-Ri. A Shu lépcsőfoka azt jelenti: engedelmeskedni, elfogadni a gyakorlás első fázisnak megfelelően – vagyis az, amikor a másoktól tanult mozdulatokhoz ragaszkodunk. Ha erőfeszítéseink eredményeként valamelyest előbbre jutottunk és kezdjük elhagyni e mintákat, az a Ha lépcsőfoka, a kitörés. A gyakorlás további előrehaladásával a különbözésre való törekvés helyét egy afféle természetes kiszabadulás váltja fel. És anélkül hogy tudnánk róla, korábbi szándékainkat hátrahagyva rátalálunk saját ösvényünkre, miközben továbbra is betartjuk az eredeti alapelveket és törvényszerűségeket. Az utolsó fokozat a Ri, azt jelenti, elkülönülni. Az tanulás elején viszont engedelmesen követnünk kell tanáraink utasításait.

Noma Hisashi: Kendo Tokuhon

A Kendo Kata gyakorlásának haszna:

 1. Segít megtanulni a Datotsu eléréséhez szükséges helyes összetevőket. Mivel a shinait úgy használjuk, mintha valódi kard lenne, a penge elhelyezkedése nagy fontossággal bír. A Kata gyakorlás során megtanuljuk érzékelni a hasuji-t (vágóél) és úgy forgatni a shinait, mintha igazi kard volna.
 1. Megtanulhatjuk felmérni a helyes távolságot és a támadáshoz szükséges időzítést. Ezt persze shinai keiko során is megtanulhatjuk, de legtöbbünknek egyszerűbb elsajátítani ezeket páncél viselése nélkül.
 1. Helyes testmozgás
 1. Koncentráció – mivel nem viselünk páncélt, ráadásul bokuto-t alkalmazunk, muszáj odafigyelni arra, mit csinálunk, különben esetleg eltalálhatjuk a partnerünket.
 1. Ki energia fejlesztése – A kata gyakorlás által fejleszthetjük ki energiánkat és a kigurai-t (egyféle büszkeség), amire azt mondhatjuk, hogy a belső energiaszintünk kifejeződése. Ha ez az energiaszint magas, büszkének és magabiztosnak érezzük magunkat, ha alacsony, akkor gyengének. (A Kigurai azonban ennél összetettebb fogalom.)

Légzés a Kendo Kata gyakorlása során:

Komorizono Masao hanshi 9.dan

 • 1. Lélegezz be mielőtt elindulsz az ellenfél felé.
 • 2. Tartsd a levegőt a szeika-tandenben (alhas, nagyjából három ujjnyira a köldök alatt).
 • 3. Miközben előre haladsz, lélegezz ki egy kissé, de úgy, hogy azt ne lehessen látni. Közben ne lazítsd el a szeika-tandent.
 • 4. Ha Uchidachi vagy, kiálts “Já!”-t, ha Shitachi, “Tó!”-t.
 • 5. A szeika-tanden ellazítása nélkül lélegezz szokványosan, de csendesen.
 • 6. Shitachi belégzés nélkül mutat zanshint, miután elvégezte az ellentámadást.
 • 7. A középpont felé haladva mind Uchidachi, mind Shitachi szokványosan, de csendesen lélegezzenek.
 • 8. Amikor leereszted a kardod, lélegezz be és töltsd meg a seika-tandent levegővel.
 • 9. Tégy öt kis lépést hátrafelé, közben lélegezz ki úgy, hogy azt más ne láthassa.
 • 10. Vedd fel a chudan-t és lélegezz be.
 • 11. Nyomd a levegőt a szeika-tandenbe teljessé téve általa a chudan no kamae-t.
 • 12. Majd lélegezz ki.
 • 13. Amikor új állást veszel fel, lélegezz be és kezd az első ponttól újra.

A kendo-guide.com-ról

ZNKR Nihon Kendo no Kata

(Fordította Vincze Sándor, MJKK)

Kendo Kata 1 – Ippon me

Az  uchi-dachi hidari jodan-no-kamaet vesz fel, míg a shi-dachi migi jodan-no-kamaet. Mindkét gyakorló partner 3 hosszú lépést tesz egymás felé. Az uchi-dachi vág egy mély ment. A shi-dachi hátralép ( nuki-waza), valamint felemeli a kezeit, hogy elkerülje a csapást, ezután előrelép és lecsap az uchi-dachi fejére. Az uchi-dachi ezután egy kis lépéssel hátralép, és a shi-dachi az uchi-dachi arcának közepéig leereszti a kardját. A uchi-dachi tesz egy még kisebb lépést hátra, a shi-dachi pedig előre lép hidari jodan-no-kamaeba, hogy megfelelő zanshint mutasson.

Ezután a shi-dachi is visszalép chudan-no-kamaeba, valamint az uchi-dachi is visszatér chudan-no-kamaeba. Az uchi-dachi irányítja a kard leeresztését, a shi-dachi megszakítás nélkül követi.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–  Mindig nézz a shi-dachi szemébe

–  A men vágásnak gyorsnak és erőteljesnek kell lennie és megfelelő körívet kell leírnia

–  A men vágásnak kicsivel a gedan-no-kamae alatt kell megállnia

– Az uchi-dachi diktálja a kata tempóját és ritmusát, a shi-dachinak sosem szabad előtted mozdulnia, ezért biztosíts minden mozgáshoz megfelelő időt

Tanácsok a shi-dachi számára:

– A nuki-men esetén a lábmunka, a test és a karok mozgása egyszerre történjen

– Mikor visszatérsz, hogy ment vágj az uchi-dachinak, mindkét lábbal mozogj, ne csak az elöl lévővel

-Mikor az uchi-dachi megteszi az első lépést hátra, ereszd le a kissakit az uchi-dachi arcának közepéig. Az uchi-dachi hátralép, te pedig azonnal mozdítod a kardod. Ne mozdulj az uchi-dachi előtt.

– Mikor jodan-no-kamaet veszel fel, amint az uchi-dachi megteszi a második lépést hátra, mozdulj előre azzal az érzéssel, hogy a szemeinek tolod a kardod, majd vedd fel a jodan-no-kamaet azzal az érzéssel, hogy ha az uchi-dachi megtenne még egy lépést, azonnal le tudnád vágni

-Sose mozdulj az uchi-dachi előtt. Az uchi-dachi indítja a mozdulatokat, és aztán a shi-dachi azonnal követi.

Kendo Kata 2 – Nihon me

A Nihon-me katában mindkét résztvevő chudan-no-kamaet vesz fel. Miután megtettek három hosszú lépést előre és támadási lehetőséget keresnek, az uchi-dachi megvágja a shi-dachi kotéját. A shi-dachi válaszul átlósan balra lép, leeresztve a kardot, hogy kitérjen a vágás elől. Ezt követően a shi-dachi visszalép és vág egy nagy kotét az uchi-dachinak.

Miután a shi-dachi megfelelő zan-shint mutat, az uchi-dachi visszalép bal lábbal abba a pozícióba, ahonnan a kotét vágták, és ezzel egy időben, a shi-dachi balról jobbra lép vissza, a kiindulási pozícióba. Az uchi-dachi irányítja a kard leeresztését, a shi-dachi megszakítás nélkül követi.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Épphogy csak a shi-dachi jobbkezének vonala alá vágj

–          Te fogod vezetni a zan-shin időzítését, de a shi-dachi azonnal követni fog.

Tanácsok a shi-dachi számára:

– A shi-dachinak hátra és átlósan balra kell lépnie. A lépés alatt a test iránya úgy változik, hogy az az uchi-dachival szemben maradjon.

– A nuki waza során a shi-dachi kardjának egy félkört kell leírnia

– Mikor a csapáshoz felviszed a kardot, vízszintnél ne vidd lejjebb a pengét

– Egy egész lépést tegyél az uchi-dachi kotéjának vágása közben, ne csak a jobb lábbal lépj

– Ne nyiss támadási felületet az uchi-dachi vágása előtt

– Zan-shin alatt, a lelkület szerint az uchi-dachi mellkasának „nyomása” történik, de ennek nincs látható, fizikai megnyilvánulása

– Hagyd hogy az uchi-dachi vezesse a zan-shin időzítését, de kövesd azonnal amint elkezdi

Kendo Kata 3  – Sanbon me

A sanbon-me katában mindkét résztvevő gedan-no-kamaet vesz fel. Mindketten három nagy lépést tesznek egymás felé. Amint középen vannak, az uchi-dachi elkezdi emelni a kardot, és chudan-no-kamaet vesz fel, a shi-dachi azonnal követi. Az uchi-dachi támadási lehetőséget keres, megszúrja a shi-dachi suigetsuját. A suigetsu a szegycsont alatti lapos terület. A shi-dachi balra fordítja a kard pengéjét, és a shinogit használva, hátralépve elvezeti az uchi-dachi kardját az uchi-dachi felől nézve jobbra és lefelé, az iyasu (nayashi) technikával. A shi-dachi ezután megszúrja az uchi-dachi mellkasát. Az uchi-dachi jobb lábbal hátralép, majd a kard bal oldalán hárít. A shi-dachi újra szúr, egész testét használva, nem pedig a karjait. Ez az akció a tsuki szellemiségét hordozza, de nem valós tsuki. Ezt követően az uchi-dachi újra hárít, ezúttal a kard jobb oldalán. A shi-dachi ezután nyomja az uchi-dachit hátrafelé, két-három lépés erejéig. Az akció végén a shi-dachi kardja az uchi-dachi arcának közepén van. Miután a shi-dachi megfelelő zanshint mutat, mindketten visszatérnek középre chudan-no-kamae-ban.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Figyelj rá, hogy a tsuki épphogy a shi-dachi szegycsontja alatt legyen, ne a torkánál vagy a mellkasánál.

–          Ne emeld a bal öklöd a szúrás alatt

–          A shi-dachi első szúrása alatt, közted és a shi-dachi között egyenlő legyen a nyomás mértéke

–          A shi-dachi második szúrásánál a nyomás mértéke 60-40 arányú legyen a shi-dachi javára

–          Amint hárítod a shi-dachi szúrásait, minden egyes hárítás végén a kissaki a shi-dachi torka felé kell, hogy mutasson

–          Mindegyik hárítást a shinogival kell végezni a mono-uchi mélységében

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          A shi-dachi első szúrása alatt, közted és a shi-dachi között egyenlő legyen a nyomás mértéke

–          A shi-dachi második szúrásánál a nyomás mértéke 60-40 arányú legyen a shi-dachi javára

–          Mikor az uchi-dachi szúrását viszonzod, ne fordítsd a bal csuklódat kifelé, tartsd betörve. Ha kifelé fordítod a csuklódat, erőtlenné válik.

–          Az uchi-dachi szúrását hárítod, fordítsd a kardod (shibori)

–          Viszonylag laza fogással kezd, ami keményedjen fel, amint fogadod a szúrást

–          A szúrásod az uchi-dachi mellkasára mutasson

–          A második szúrásodat is egy rendes tsukinak megfelelő lelkülettel szúrd, de ez nem egy teljes tsuki, inkább átvezető mozdulat a későbbi nyomáshoz

–          A nyomást gyorsabban végezd, mint a tsukikat. A tsukik alatt hagyj magadnak kellő időt, hogy mindegyiket be tudd fejezni

–          A tsukik alatt a kard pengéje ne dőljön vagy billegjen

Kendo Kata 4 – Yonhon me

A Yonhon-me katában az uchi-dachi előrelép és hasso-no-kamaet vesz fel. A shi-dachi hátralép, és waki-gamaet vesz fel. Mindketten három nagy lépést tesznek előre (a szokásosnál kisebbet).

Az uchi-dachi felfedezi a lehetőséget, és jodan-no-kamaet vesz fel, hogy megvághassa a shi-dachi menjét. A shi-dachi azonnal reagál, jodan-no-kamaet vesz fel, és ment vág. Mindketten egyszerre csapnak le (ai-uchi), jobb lábbal előrelépve. A két kard a vágás közepénél találkozik, és megáll. Mindkét résztvevő leereszti a kardját, és megfelelő távolságban chudan-no-kamaet vesz fel. (Ez uchi-dachi kis hátralépése által történik.) Az uchi-dachi ezután megszúrja a shi-dachi jobb tüdejét. A shi-dachi előre és balra lép bal lábbal. Mindkét kezét fejmagasság fölé emeli úgy, hogy a kard pengéje hátra és lefelé néz (maki-kaeshi). Amint befejezi a lépést, és a jobb lába a bal mögé kerül, a kardot a fej-középpontja fölé viszi, és megvágja az uchi-dachi sho-menét. Zanshint mutat, majd miután az uchi-dachi egy lépést megtesz hátrafelé, a shi-dachi szem magasságig leereszti a kardot, és visszalép a középvonalra (először jobb, majd bal láb), és chudan-no-kamaet vesz fel.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

– A hasso-no-kamaenak úgy kell érződnie, mint a morote-hidari-jodan-no-kamaenak, bár a jobb ököl lejjebb és előrébb van, mint a jobb váll, a tsuba pedig a szájjal egy magasságban. A tsuba a szájtól egy ökölnyi távolságra, jobbra kell, hogy legyen. Hogy felvedd ezt a kamaet, lépj előre a bal lábbal jodan-no-kamaeba, és lassan ereszd le a kardot hasso-no-kamaeba.

– Figyelj arra, hogy a három kezdő lépés középre kicsivel kisebb a megszokottnál

– Az ai-uchi vágást távolról indítsd (to-ma), amikor támadási lehetőséget látsz, azonnal reagálj

– Amint jodan-no-kamaet veszel fel az ai-uchi vágás alatt, a kamaenak épphogy csak annyira kell „magasnak” lennie, hogy a shi-dachit lásd a karjaid alatt.

– A meg vágásnak nagynak kell érződnie, nem kicsinek (mint Ippon-me esetén), mindkét karod teljesen nyújtsd ki a vágás végén.

– Mivel a vágás és a távolság is nagy, teljesen nyújtott karokkal kell befejezned a vágást. Vigyázz, hogy milyen távolságból indítod a vágást, és a távolságra, amit a vágás alatt teszel meg.

– Amint leereszted chudan-no-kamaeba a kardot az ai-uchi után, azt kell érezned, hogy a kardok shinogi-ja karcolja egymást.

– Abban az esetben, ha a chudan-no-kamaeban túl közelinek érzed a távolságot, megfelelő ma-ai eléréséhez kicsit hátrálhatsz

– A tsukidnak a shi-dachi jobb tüdejére kell mutatnia.

– A tsukinál enyhén döntsd a pengét a jobb tenyered tetejének fordításával

– A tsuki alatt nézz a shi-dachi arcára

– Miután a maki kaeshi válasz volt a szúrásodra, a kissakid leheletnyivel ereszd lejjebb

– Neked kell vezetned a chudan-no-kamaeba vezető mozgást, ne várj a shi-dachira, hogy elkezdjen mozogni

– Ai-chudanba először a bal, majd a jobb lábaddal lépj vissza

Tanácsok a shi-dachi számára:

– Waki-gamae alatt a kardod vége picit lejjebb mutasson, mint gedan-no-kamae esetén. A tested hidari-han-mi irányba forduljon (bal váll félig előre fordítva). A kard élének függőlegesen lefelé kell mutatnia.

– Figyelj rá, hogy a három lépésnél a szokásosnál kisebbet lépj

– Mialatt mozogsz, az uchi-dachi ne lássa a kardodat

– Az ai-uchi vágást távolról indítsd, mikor lehetőséget látsz, és azonnal reagálj.

– A meg vágásnak nagynak kell érződnie, nem kicsinek (mint Ippon-me esetén), mindkét karod teljesen nyújtsd ki a vágás végén.

– Amint leereszted chudan-no-kamae-ba a kardot az ai-uchi után, azt kell érezned, hogy a kardok shinogi-ja karcolja egymást.

– Ne igazíts a távolságon, mialatt chudan-no-kamae-t veszel fel. Csak az uchi-dachi igazíthat rajta.

– A maki-kaeshi közben figyelj rá, hogy a penge hátrafele mutasson

– A maki-kaeshit a lehető legnagyobb mozgással végezd, emeld a bal öklöd a fejed fölé

– A zanshin hasonló lelkületű, mint a Nihon-me katában, csak mozgás nélkül

– Mialatt chudan-no-kamaeba lépsz előre, az uchi-dachi szemei között hozd le a kardot

– Mielőtt visszatérsz chudan-no-kamaeba, várd meg, amíg az uchi-dachi elkezd hátrafelé lépni. Az uchi-dachi vezeti a mozgást, de késlekedés nélkül kövesd

– Chudan-no-kamaeba a jobb, majd azt követően bal lábbal lépj vissza

– Mutass megfelelő zanshint, amíg mindketten visszatértek chudan-no-kamaeba

Kendo Kata 5 – Gohon me

A gohon-me katában az uchi-dachi hidari-jodan-no-kamaet vesz fel. A shi-dachi annyira emeli chudan-no-kamaeját, hogy az uchi-dachi bal kotéjára mutasson. Mindkét résztvevő három nagy lépést tesz középre, majd támadási lehetőséget keresnek. Az uchi-dachi előre vág a shi-dachi sho-menjére. A shi-dachi hátralép, majd egy suri-age lépést követően visszalép, hogy megvágja az uchi-dachi menjét. Ezt követően a shi-dachi hátra lép. Először leereszti a kardot az uchi-dachi szeméig, majd azonnal hidari-jodan-no-kamaet vesz fel (a lépés sor bal-jobb-bal). Amint az uchi-dachi elkezdi visszatérni chudan-no-kamaeba, a shi-dachi újra hátralép chudan-no-kamaeba. Mindkét résztvevő három kis lépéssel visszatér a kezdőpozícióba, az uchi-dachi bal, a shi-dachi jobb lábbal indítja a mozdulatsort.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Olyan érzéssel kell vágnod, mintha a shi-dachi álláig vágnál

–          A shi-dachi menjét akard megvágni, ne a kardját

–          Abban a pillanatban, amikor shi-dachi suri-aget alkalmaz a vágásodra, a kardod jobbra lefelé „hullik”

–          Miután újra ai-chudant veszel fel, vezesd a középpontba visszatérő mozgást pontosan három lépéssel

Tanácsok a shi-dachi számára:

– A kamae során lefelé, ne jobbra mutass a pengével (bár az irány el fog térni a középponttól)

– Figyelj rá, hogy a suri-age waza során az uchi-dachi kardjával a fejed fölött találkozzon a kardod

– Mialatt folytatod a suri-age waza során a mozgást, figyelj rá, hogy a kardot ne emeld túlságosan hátra lendítésnél. Akkor megfelelő a magasság, ha éppencsak elég hozzá, hogy a partnered a kezeid között lásd. Ha túlságosan hátra lendítesz, a fogásod túlságosan laza lesz

– Zan-shin alatt, mikor visszatérsz jodanba, ugyanúgy az uchi-dachi arcának közepén menjen a kard, mint Ippon-me esetében

– Pontosan három lépéssel térj vissza középre

Kendo Kata 6 – Roppon me

Az uchi-dachi chudan-no-kamaet vesz fel, a shi-dachi gedan-no-kamaet. Mindketten három nagy lépést tesznek meg középre. Középen a shi-dachi chudan-no-kamaeig emeli a kardját, mialatt támadási lehetőséget keres. Az uchi-dachi sikertelen kísérletet tesz a shi-dachi kardjának leszorítására. Mikor világossá válik, hogy a shi-dachi veszélyes helyzetbe tud kerülni,  az uchi-dachi hátralép hidari-jodan-no-kamaeba. A shi-dachi követi, a kissaki-val végig az uchi-dachi bal ökle felé mutatva. Ez a nyomás arra kényszeríti a shi-dachi-t, hogy chudan-no-kamaeba lépjen vissza. Igazítja a kamae távolságát, de nem lép be újra. Ebben a helyzetben az uchi-dachi vág egy kis kote-t. A shi-dachi suri-ageval válaszol, balra lépve (bal, majd jobb lábbal). Az uchi-dachi hátralép, magához képest átlósan balra. A shi-dachi követi, ballal előre lép, és hidari-jodan-no-kamaet vesze fel. A shi-dachi zan-shint mutat, majd hátralép (jobb lábbal, majd bal lábbal) a középpontig (függőlegesen balra). Az uchi-dachi is visszatér középre (jobb lábbal, majd bal lábbal), függőlegesen jobbra.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          A kezdeti kamaedban ne ereszd le a kardot válaszként arra, hogy a shi-dachi gedan-no-kamaet vesz fel

–          Amint a shi-dachi chudan-no-kamaet vesz fel, egy picit leeresztheted a kardot, hogy letörd a kezdeményező készségét

–          A mozdulatsort – mikor felmész jodan-no-kamaeba, majd vissza chudan-no-kamaeba – viszonylag gyorsan hajtsd végre, mivel a shi-dachi is hasonló nyomást fejt ki rád

–          Mint a Gohon-me kata esetében, a kote vágást a csukló aljáig vágd. Mikor a shi-dachi a suriage-wazát alkalmazza, a kardod tőled balra leesik

–          Vezesd a zan-shin időzítését, ne várj a shi-dachi-ra hogy vissza toljon

–          Miután a kotét megvágtad, mikor hátralépsz, ne a shi-dachi felé fordulj a testeddel, inkább egyenesen előre. Ez azt jelenti, hogy a mellkasod olyan szögben fog állni, amiben a bal vállad picit távolabb van a shi-dachitól, mint a jobb.

–          Miután a shi-dachi kote vágása után hátramész, a kissaki picit balra mutasson, míg a penge picit jobbra, hiszen a kardod leesett

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          Miközben gedan-no-kamaeból chudan-no-kamaet veszel fel, a semednek az uchi-dachi öklei közé kell irányulnia

–          Mikor a shi-dachi hátralép joda-no-kamaeba, késlekedés nélkül kövesd és vedd fel ugyanazt a kamaet, mint a Gohon-me kata esetében (a kard a bal ökölre mutat, de a penge pont függőleges)

–          A suri-age során egy jobbra mutató, az óramutató járásával ellentétes félkört írj le a karddal

–          Figyelj rá, hogy suri-aget alkalmazz, és ne harait. Ne üsd le az uchi-dachi kardját, de használd a félkör alakú mozgást, hogy felfelé lökhesd el.

–          Figyelj rá, hogy a suri-aget követő kotét ne végezd túl nagy mozgással. Ez egy kisebb kote, és mindig látnod kell fentről az uchi-dachit, szemben a többi katával, mikor inkább a karjaid között kell látnod

–          Az uchi-dachi vezeti a zan-shin időzítését a hátralépésével. Azonnal követned kell, mintha az uchi-dachi arcát akarnád nyomni, mialatt jodan-no-kamaet veszel fel

–          Mikor a jodan zan-shint végzed, a bal sarkad az eredeti középvonalon van

–          Ezt követően lépj hátra a kiindulási pozícióba, először jobb majd bal lábbal, végül a jobb lábbal zársz.

Kendo Kata 7 – Shichihon me

Mindkét résztvető chudan-no-kamaet vesz fel. Miután középre léptek, támadási lehetőséget keresnek. Az uchi-dachi ijesztésként szúr egyet. A shi-dachi hátralépéssel fogadja a szúrást, a kardot előre és felfelé mozdítva, miközben figyel rá, hogy a két kard shinogijai összeérjenek. Mindketten chudan-no-kamaet vesznek fel. Az uch-dachi vág egy nagy ment, amire a shi-dachi válaszként egy men nuki dot vág jobbra kitérve, és a jobb térdére érkezik. A vágás után, a shi-dachi az uchi-dachi felé fordítja a fejét, majd mialatt féltérden marad, waki-gamaet vesz fel. Az uchi-dachi a shi-dachi felé fordítja a fejét, a shi-dachi ezt követően chudan-no-kamaet vesz fel. Az uchi-dachi hátralép, a shi-dachi követi mialatt feláll, jobb lábbal elöl, mint a rendes chudan-no-kamae esetében. Mindketten köríves mozgással, az óramutató járásával megegyezően visszatérnek a kiindulási pozícióba, 5-7 lépéssel.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Erős ki-vel menj középre, közted és a shi-dachi között egyenlő legyen a nyomás mértéke

–          A tsukit úgy szúrd, mintha a shi-dachi kardjának shinogiját akarnád karcolni

–          Szúrás alatt a vágási szög picit balra és lefelé mutasson

–          Ne hagyd, hogy a csuklód vagy a karod túl magasra emelkedjen a szúrás alatt

–          Mikor a szúrás után visszatérsz chudan-no-kamaeba, közted és a shi-dachi között egyenlő legyen a nyomás mértéke

–          „Most vagy soha” hozzáállással vágj ment, adj bele mindent. Emeld a kardod, amint ballal előre lépsz, és vágj, amikor a jobb lábad kerül előre.

–          Egyenesen lefelé vágj

–          Ahogy elvégzed a vágást, egy pillanatra szem elől veszted a shi-dachit. Miután végeztél a vágással, azonnal fordulj balra és hátra, nézz a shi-dachira.

–          Mikor végeztél a vágással, a tartásod egy picit törjön meg

–          Mikor újra shi-dachi felé fordulsz, a jobb lábadon fordulj, először jodan-no-kamaeba emeld a kardot, majd ereszd le chudan-no-kamaeba, ahogy befejezed a fordulást

–          A shi-dachi tolni fog mikor chudan-no-kamaeba fog felállni. Ne húzd magaddal hátrafelé a shi-dachit

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          A szúrást úgy fogadd, hogy a kard vágóéle balra lefelé forduljon

–          A szúrás fogadása közben hasonló az érzés, mint ai-tsuki esetében, de ne emeld a kezeid vagy az ökleid túl magasra. A találkozási pontnak vállmagasságban kell lennie, mikor teljesen kinyújtod a kezed.

–          A tsukit a shinogi monouchiján fogadd. A kissakinak picit magasabban kell lennie, mint chudan-no-kamae esetében

–          Mikor visszatérsz chudan-no-kamaeba, közted és az uchi-dachi között egyenlő legyen a nyomás mértéke

–          A do vágást katsugi-wazával végezd (a kard az első lépés alatt a bal vállhoz megy)

–          A második lépéskor vágj

–          Soha ne veszítsd szem elől az uchi-dachit (szemkontaktus)

–          A do vágás után (zan-shin), mindkét karodnak nyújtva kell lennie, a kard pedig párhuzamos a talajjal. A penge jobbra nézzen.

–          Figyelj rá, hogy legyen idő megfelelő zan-shint mutatni a vágás után, mielőtt waki-gamaet veszel fel, ne azonnal a vágás után csináld.

–          Mikor lemész waki-gamaéba, a jobb térded egy fix pont, ami körül fordulsz ballal, végül mindkét láb az uchi-dachi felé fog nézni.

–          A shi-dachi először feláll chudan-no-kamaeba, majd az uchi-dachi azonnal követi hátrálással (a shi-dachi nyomja)

Kodachi Kata 1 – Ippon me

Az uchi-dachi hidari jodan-no-kamaet vesz fel. A shi-dachi han-mi-chudan-no-kamaet vesz fel. Mindketten három nagy lépést tesznek előre. Az uchi-dachi a shi-dachi sho-menjére vág. A shi-dachi átlósan jobbra lép, és fogadja a men vágást uke-nagashit használva. Az uke-nagashi waza során a shi-dachi az uchi-dachi sho-menjére vág. Egy ütem után, a shi-dachi visszalép migi jodan-no-kamaeba. Az uch-dachi a shi-dachi felé fordul, és mindketten chudan-no-kamaet vesznek fel. A shi-dachi balra lép, hogy visszatérjenek középre.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Ne vágj annyira erősen, mint a Tachi Ippon-me esetében. Picit lazábban vágj, így nem törhet el a shi-dachi ko-dachija.

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          A kamaed során, mivel válasz  az uchi-dachi jodan-no-kamaeára, a kardot az ellenfeled szemei közé kell tartanod. A pengének függőlegesnek kell lennie, se balra se jobbra ne dőljön

–          A bal válladat ne mutasd az uchi-dachinak

–          A kamaed ne védekező legyen, hanem támadó szándékot sugározzon

–          A men vágás után várj egy pillanatot, mielőtt visszalépsz jodan-no-kamaeba. Ne lépj vissza túl korán.

–          Mikor jodant veszel fel, nem szükséges, hogy először az ellenfél arcához tarts (mint a Tachi Gohon-me esetében)

Kodachi Kata 2 – Nihon me

Az uchi-dachi gedan-no-kamaet vesz fel, a shi-dachi han-mi-chudan-no-kamaet vesz fel válaszként. Mindketten három nagy lépést tesznek előre. Az uchi-dachi megpróbálja a kardot chudanba emelni. A shi-dachi picit balra mutat a pengével, hogy védekezzen. Az uchi-dachi waki-gamaet vesz fel, hogy kijöjjön a shi-dachi fedezékéből. Ez alatt a shi-dachi előrelép (irimi), a karddal az uchi-dachi torkának mutatva. Az uchi-dachi jodan-no-kamaet vesz fel, és a shi-dachi sho-menjére vág. A shi-dachi átlósan balra mozdul, és fogadja a vágást egy uke-nagashival. Az uke-nagashi akkor végződik, amikor a shi-dachi megvágja az uchi-dachi sho-menjét. A vágás után a shi-dachi kinyúl a bal kezével, és lenyomja az uchi-dachi jobb kezét. A zanshin jelen esetben úgy nyilvánul meg, hogy a kodachit jobb csípőhöz visszahúzza, miközben az a shi-dachi gyomra felé mutat. A shi-dachi visszatér az eredeti pozícióba, először jobb lábbal lépve.

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          A sho-men vágásnál csak annyira emeld felfelé a karod, hogy éppen lásd a shi-dachit a kezeid alatt.

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          A kezdeti kamaed az ellenfél mellkasára mutat, a kard pedig függőleges

–          Mikor az ellenfél kard emelésére válaszként védekezel, a kardot úgy fordítsd, hogy picit balra mutasson, a vágó él pedig jobbra

–          Amint előremozdulsz, hogy fenntartsd a nyomást az uchi-dachin, miután waki-gamaet vett fel, a kardod térjen vissza középre chudan-no-kamaeba, de torok, nem pedig mellkas magasságba.

–          Amint kilépsz balra, fordulj úgy, hogy az ellenfeled felé nézz. Ne mozdulj tovább, így a tested a találkozási ponttól távol fog elhelyezkedni az uke-nagashinál. A testednek kevesebb, mint 45 fokot kell bezárnia az uchi-dachival szemben. Mikor megragadod az uchi-dachi jobb kezét, fentről ragadd meg (a hüvelykujj lefelé mutat, a csukló betörve). A könyökizület alatt ragadd meg a karját, ne az izületnél, a nyomásnak lefelé kell irányulnia.

Kodachi Kata 3 – Sanbon me

Az uchi-dachi chudan-no-kamaeban marad. A shi-dachi han-mi-gedan-no-kamaet vesz fel. Mindketten három nagy lépést tesznek meg középre. A harmadik lépés alatt az uchi-dachi megpróbálja megvágni a shi-dachi sho-menjét. A shi-dachi válaszként egy suri-aget majd egy suri-otoshit hajt végre, majd az uchi-dachi kardjának pengéjét elcsúsztatja, és visszadobja az uchi-dachi háta mögé, jobb oldalra. Ez megtöri az uchi-dachi tartását és egyensúlyát. Az uchi-dachi miután visszanyerte egyensúlyát, bal lábbal előre lép, és megvágja a shi-dachi doját. A vágás fogadása suri-otoshival történik, lefelé és hátra csúsztatva a pengét, amint a shida-chi balra lép ki, jobb lábon fordulva. A suri-otoshi úgy lesz teljes, hogy a ko-dachi a tsubák ütközéséig felcsúszik. Mindkét csúsztatás alatt a shinogik érintkeznek, bár amikor a tsubák találkoznak, a shi-dachi lefelé fordítja a ko-dachi pengéjét. A shi-dachi megragadja az uchi-dachi jobb kezét, hogy rögzítse a helyzetet. Az uchi-dachi megpróbál kitörni a fogásból, két-három lépést hátrál, de a shi-dachi azonnal követi, miközben változatlanul fenntartja az irányítást. A shi-dachi zan-shint mutat, amint a ko-dachit a jobb csípőcsontjához emeli, miközben az az uchi-dachi gyomra felé mutat. A shi-dachi visszatér az eredeti kiindulási pozícióba, ezúttal bal lábbal (3 lépés, bal-jobb-bal). Az uchi-dachi is visszatér az eredeti kiinulási pozíciójába (jobb és bal felzár).

Tanácsok az uchi-dachi számára:

–          Mikor a shi-dachi han-mi-gedan-no-kamaet vesz fel, ne igazítsd lejjebb a saját kamaed

–          A második lépésig ne lendítsd a kardot, inkább a harmadik lépés alatt végezd a fellendítést és a lecsapást

–          A dot a normálisnál magasabban vágd, ezáltal a shi-dachi könnyebben tudja elvégezni a suri-otoshit. Ne vágd a dot túl alacsonyan

–          Két vagy három lépésben is hátrálhatsz

–          Figyelj rá, hogy a zan-shin után középre térj vissza, a jobb láb vezetésével. Csak egy lépést fogsz megtenni hátrafelé, hogy visszatérj középre (a shi-dachi harmadik lépésevel együtt)

Tanácsok a shi-dachi számára:

–          Az első suri-age/suri-otoshi alatt ne emeled a jobb kezed vízszintes fölé (vállmagasság). A csuklódat felfelé kell fordítanod, hogy elérd az uchi-dachi kardját

–          Az első suri-age/suri-otoshi alatt az uchi-tachi kardjával a kardod datotsu-bujánál találkozz. Vigyázz, hogy ne találkozzanak túl közel a kardok, inkább a datotsu-bu alja felé, vagy a tsuba felé.

–          Az első suri-otoshi végén a ko-dachi vége az uchi-dachi alakján kívülre mutasson. A lökés inkább az uchi-dachi felé mutasson, mintsem neked balra

–          Mikor megragadod az uchi-dachi kezét, picit a könyök izület alatt, jobb oldalról fogd meg. A fogás úgy lesz teljes, ha befelé irányuló nyomást fejtesz ki bal kézzel, a jobb kezére, miközben a katanát lefelé nyomod a ko-dachival

–          A követés két-három lépés hosszú lehet

–          Ne felejtsd el, hogy először bal lábbal indulj, amikor visszatérsz középre, három hátralépés után érsz vissza.

Felhasznált irodalom:

Ajánlott irodalom:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s